Czy warto otworzyć konto w Eurobanku?

Założony w 2003 r. Eurobank świadczy usługi finansowe dla klientów indywidualnych. Prowadzi konta osobiste, lokaty pieniężne, udziela  kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych i wydaje karty kredytowe. Bank ma do dyspozycji blisko 500 placówek na obszarze całego kraju oraz obsługuje więcej niż milion klientów. Eurobank wchodzi w skład Societe Generale, czyli jednej z największych europejskich grup funkcjonujących w sferze finansowej. Spośród kont osobistych proponowanych w Eurobanku wybrać możemy: konto standard, na co dzień, active, prestige oraz junior.…

"Czy warto otworzyć konto w Eurobanku?"